Beta версия
версия

Lietošanas noteikumi

1. Vispārēja informācija

1.1. Portāls www.vendo.lv (turpmāks – Portāls) ir paredzēts kreditēšanas piedāvājumu saņemšanai un to salīdzināšanai savā starpā. Kreditēšanas piedāvājumus izsaka Portālā minētās bankas un kredītdevēji, kuri nodarbojās ar kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā patērētājiem, (turpmāk tekstā – Kredītdevēji). SIA “Vendo Finance” sniedz bezmaksas aizdevumu starpniecības pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām, tajā skaitā patērētājiem (turpmāk – Lietotājiem).

1.2. Pirms uzsākt Portāla lietošanu, Lietotājam jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapliecina piekrišana noteikumiem, aizpildot atbilstošu atzīmi. Ja Lietotājs nepiekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, Lietotājam nav tiesības lietot šo Portālu.

1.3. Portāla darbību nodrošina SIA “Vendo Finance”, reģistrēta Latvijas Republikā ar reģistrācijas numuru 45403058652, turpmāk - Portāla uzturētājs.

2. Personas datu apstrāde

2.1. Lietotājs, reģistrējoties Portālā, piekrīt šiem lietošanas noteikumiem. Pēc Lietotāja reģistrācijas Portālā automātiski tiek izveidots Lietotāja profils.

2.2. Lietotāja profila piekļuvei un izmantošanai Portālā Lietotājs tiek identificēts pēc Lietotāja e-pasta adreses un paroles.

2.3. Lai reģistrētos portālā, nepieciešams ievadīt lietotāja personas datus. Apliecinot Portāla lietošanas noteikumus, Lietotājs apliecina, ka lūdz veikt Lietotāja personas datu apstrādi, lai saņemtu kreditēšanas piedāvājumus no Kredītdevējiem.

2.4. Lietotājs apliecina, ka piekrīt viņa personas datu nodošanai Portālā minētajām Kredītdevējiem, lai būtu iespējams izteikt attiecīgā kreditēšanas pakalpojuma piedāvājumu. Lietotājs piekrīt, ka pirms kreditēšanas piedāvājuma saņemšanas Portāla uzturētājs veiks Lietotāja datu pārbaudi Kredītinformācijas reģistros un nodos šo informāciju Kredīta devējiem - kreditēšanas piedāvājuma sagatavošanai. Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar “Paziņojums par personu datu apstrādi”.

2.5. Lietotājs ir informēts, ka Portāla uzturētājs veic personas datu vākšanu, kas ietverti kredīta pieteikumā, lai nodotu tos izskatīšanai Kredītdevējiem (Sadarbības partneriem). Aizpildot pieteikumu Portālā, Lietotājs apliecina piekrišanu, personas datu nodošanai Kredītdevējiem. Lietotājs tiks reģistrēts Kredītdevēja mājas lapā un Kredītdevējs turpmāk apstrādā personas datus, saskaņā ar Kredītdevēja personas datu apstrādes noteikumiem. Ar Kredītdevēju personu datu apstrādes noteikumiem Lietotājs var iepazīties attiecīgā Kredītdevēja mājas lapā. Saraksts ar kuriem Kredītdevējiem Portāla uzturētājs sadarbojas ir norādīts Privātuma politikā – Paziņojumā par personu datu apstrādi 6.3.punktā.

2.6. Lietotājs ir informēts, ka Portāla uzturētājs neatbild par datu apstrādi pie Kredītdevēja. Portāla uzturētājs ir datu apstrādes pārzinis, bet Kredītdevējs – datu apstrādātājs.

2.7. Lietotājs piekrīt, ka Portāla uzturētājs izmanto Lietotāja profilā norādīto adresi, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru komerciālu paziņojumu sūtīšanai par Portāla uzturētāja vai Portāla uzturētāja un Kredītdevēju piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem vai rīkotajām akcijām.

2.8. Lietotāja datu dzēšana tiek veikta pēc Lietotāja pieprasījuma.

3. Lietotāja pienākumi

3.1. Lietotājam ir pienākums veikt reģistrāciju Portālā un lietot to, uzrādot savus personas datus.

3.2. Lietotājam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas, lai reģistrētos Portālā.

3.3. Lietotājam ir aizliegts nodot trešajām personām savu lietotāja paroli, bet gadījumā, ja lietotājam ir aizdomas, ka parole nonākusi trešās personas rīcībā, nekavējoties ziņot Portāla uzturētājam: info@vendo.lv

3.4. Pirms pieteikšanās kreditēšanas piedāvājumu saņemšanai iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku - Paziņojumu par personu datu apstrādi.

4. Lietotāja tiesības

4.1. Lietotājam ir tiesības bezmaksas izmantot Portāla sniegtos pakalpojumus.

4.2. Lietotājam ir tiesības pieprasīt savu ievadīto datu dzēšanu.

4.3. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, kad, kādām personām, kādā apjomā un ar kādu pamatojumu nodoti viņa personas dati. Tiesības pieprasīt šādu pakalpojumu bez maksas ir vienu reizi gadā. Lietotājam netiek sniegta informācija par personas datu nodošanu iestādēm, kuram ir tiesības apstrādāt datus bez datu subjekta piekrišanas.

5. Atbildības ierobežojums

5.1. Portāls nodrošina informācijas sniegšanu par Kredītdevēju pakalpojumu sniedzēju piedāvājumiem, Kreditēšanas pakalpojumu sniegtās informācijas attēlošanu un Lietotāja datu nodošanu Portālā minētājiem Kredītdevējiem.

5.2. Portāls neatbild par Lietotāja izvēli saņemt aizdevumu vai izvēlētā aizdevuma noteikumiem.

5.3. Portāls neatbild par darbībām, kuras Lietotāja vārdā veikušas trešās personas, kuras ieguvušas Lietotāja lietotājvārdu un paroli, ja vien šāda lietotājvārda un paroles iegūšana nav notikusi, izmantojot Portāla ievainojamības.

5.4. Portāla uzturētājs nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai sakaru traucējumi starp Lietotāja iekārtām un Portālu.

5.5. Portāla saturam ir informatīvs raksturs. Portālā esošā informācija nesatur un nevar tikt uzskatīta par konkrētu piedāvājumu, konkrētu produktu vai pakalpojumu u.tml.

5.6. Portālā ir apkopota informācija par citu Kredītdevēju piedāvātajiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Konkrētas, detalizētas, paskaidrojošas atbildes uz Lietotāja interesējošajiem jautājumiem (piemēram, norādes par kavētiem maksājumiem, norādes par neveiktiem maksājumiem, darbības kodekss un politikas par atbildīgu kreditēšanu, maksu atklāšana, tostarp gada procentu likmes, atjaunošanas politika, kontaktinformācija u.c.), kas radušies apmeklējot Portālu, ir pieejama konkrētā pakalpojumu sniedzēja mājaslapā.

5.7. Portālā ietvertā informācija un veicamās funkcijas negarantē, kā arī neuzņemas atbildību par Lietotāja iespējamām kļūdām, kā arī nav atbildīga par Portālā esošās informācijas piemērotību katram Lietotājam.

5.8. Informācija, kas tiek atspoguļota Portālā, ir uzskatāma par informatīva rakstura, un Portāla uzturētājs nav atbildīgs par Portāla Lietotāju pieņemtajiem lēmumiem vai veiktajām darbībām, kas tiek veiktas pēc Portāla apmeklējuma, un atsaucoties uz Portālā ievietoto informācijas apjomu vai ieteikumiem. Portālā sniegtā informācija netiek atsevišķi pārbaudīta, tā tiek ievietota, pamatojoties uz drošiem informācijas avotiem.

5.9. Portālā norādītās izmaksas ir sniegtas informatīviem nolūkiem, ja vien Portālā nav norādīta cita informācija. Kredīta saņemšanas izmaksas iesakām pārbaudīt pirms konkrēta darījuma veikšanas konkrētā pakalpojumu sniedzēja mājaslapā.

5.10. Portāla uzturētājs ir tiesīgs Portālā izvietot saites uz citu fizisku un/vai juridisku personu piederošām vai pārraudzībā esošām mājaslapām, līdz ar to Portāls var saturēt ārējās saites, t.sk. piekļuvi šīm mājaslapām, kā arī var piedāvāt vai informēt par trešo personu piedāvātiem produktiem un pakalpojumiem u.tml. Par trešo personu piedāvāto mājaslapu saturu, t.sk. šādu pušu piedāvāto produktu un pakalpojumu saturu Portāla uzturētājs neuzņemas atbildību un neveic pārbaudes. Portāls nav atbildīgs par citu mājaslapu drošību.

5.11. Portāla uzturētājs neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem (tiešiem, netiešiem vai nejaušiem) vai bojājumiem (tiešiem, netiešiem), kas radušies no Portāla izmantošanas, kā arī neuzņemas nekādu atbildību par Portāla pieejamību informācijas tīmeklī.

5.12. Informācija, kas ievadīta Portāla ievietotajās pieprasījuma veidlapās netiek atklāta trešajām personām, izņemot Sadarbības partneriem (p.2.5.) ja to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti.

5.13. Portālā esošo informāciju var apskatīt un izdrukāt tikai personiskām, nekomerciālām vajadzībām.

5.14. Portālā ievietotie logo, preču zīmes un citu autoru darbi ir autortiesību materiāls, ko aizsargā Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. Šie autortiesību materiāli ir Portāla uzturētāja vai trešo personu (fizisku/juridisku) īpašums.

5.15. Tikai Portāla uzturētājam ir tiesības pārveidot un/vai mainīt informāciju, kas atrodas šajā Portālā. Jebkāda Portālā esoša materiāla publicēšana vai cita veida izmantošana bez Portāla uzturētāja iepriekšējas atļaujas ir aizliegta. Noteikumu neievērošanas gadījumā tiek pārkāptas autortiesības un par pārkāpumu LR normatīvajos aktos ir paredzēta atbildība.

5.16. Portāla uzturētājam ir tiesības jebkurā laikā ieviest citus Portāla izmantošanas noteikumus, kas stājas spēkā brīdī, kad jaunie noteikumi ir publicēti Portālā. Portāla izmantošana pēc izmaiņām nozīmē, ka Lietotājs piekrīt visiem Portāla Lietošanas noteikumiem.

5.17. Noteikumi Portālā neattiecas uz citu fizisko/juridisko personu interneta mājaslapu izmantošanu.

5.18. Aicinām regulāri iepazīties un sekot līdzi Portāla Lietošanas noteikumiem, jo tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazināties ar mums rakstot uz e-pasta adresi: info@vendo.lv.

6. Konfidencialitāte

6.1. Visi Lietotāja dati, kuri ievadīti Portālā tiek nodoti apstrādei tikai Kredītdevējiem, kuri ir minēti Portālā. Lietotāja dati trešajām personām tiek nodoti tikai normatīvajos aktos tieši noteiktajos gadījumos un tikai normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības

7.1. Visas autora mantiskās un nemantiskās tiesības pieder SIA “Vendo Finance”, reģistrācijas numurs 45403058652.

7.2. Portāla lietotājiem aizliegts lietot Portālu tam neparedzētam nolūkam, tajā skaitā ievadīt ievadlaukos nepieprasītu informāciju.

8. Vispārējs brīdinājums.

8.1. Lūgums aizņemties apdomīgi, izvērtējot savas iespējas atdot aizdevumu!

8.2. Par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšanu, apzināti ievadot automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu tās resursu darbību (datorkrāpšana), kā arī par automatizētā datu apstrādes sistēmā esošās informācijas neatļautu grozīšanu, bojāšanu, iznīcināšanu, pasliktināšanu vai aizklāšanu vai apzināti nepatiesas informācijas ievadīšanu automatizētā datu apstrādes sistēmā, kā arī par automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības apzinātu traucēšanu, ievadot, pārnesot, bojājot, izdzēšot, pasliktinot, izmainot vai aizklājot informāciju, ja ar to tiek bojāta vai iznīcināta aizsardzības sistēma un radīts būtisks kaitējums; kā arī par tāda rīka (ierīces, datorprogrammas, datorparoles, pieejas koda vai līdzīgu datu) neatļautu izgatavošanu, pielāgošanu izmantošanai, realizēšanu, izplatīšanu vai glabāšanu, kurš paredzēts automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanai vai ar kura palīdzību var piekļūt automatizētas datu apstrādes sistēmai vai tās daļai nolūkā izdarīt noziedzīgu nodarījumu paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar LR Krimināllikuma normām.

9. Strīdu izšķiršana

9.1. Strīdi, kas rodas sakarā ar Lietošanas noteikumiem, tiek risināti pārrunu ceļā, bet gadījumā, kad vienošanos nav iespējams panākt strīdi risināmi Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Patērētājam ir tiesības vērsties Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010. Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir neatkarīga koleģiāla lēmējinstitūcija, kas, pamatojoties uz patērētāja iesniegumu, risina strīdu starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Komisijas darbību nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Komisija ir ārpustiesas strīdu risinātāja saskaņā ar Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likumu. Komisijas priekšsēdētājs un locekļi ir neatkarīgi un objektīvi strīda izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā un nav pakļauti rīkojumiem vai citādai ietekmei. Komisija, risinot strīdus, piemēro Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto kārtību. Strīdi risināmi arī Eiropas Komisijas patērētāju strīdu izskatīšanas tiešsaistes platformā (plašāka informācija https://ec.europa.eu).

9.3. Patērētāju tiesību ievērošanas uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, internetvietne: www.ptac.gov.lv